Vozni park

 
Isporuka i montaža su sastavni deo našeg poslovanja, u cilju pružanja kompletne usluge.  
Kako bi ovaj lanac podrške neprekidno bio dostupan partnerima i klijentima, DPC ima na raspolaganju vozni park  koji se  trenutno sastoji od 17 pick up-ova, dva kombi vozila i  dva kamiona.
Ipak, vozni park se  konstantno menja, prilagođava i unapređuje prema potrebama i zahtevima tržišta