CityLight - Bus Shelter

 

Postere na autobuskim stanicama, kioscima, trotoarima, specijalno stampamo za postavku u light box konstrukcije. Najkorektnija izrada ovih postera postize se u tehnologiji sito štampe, na backlit papiru: tkz. štampom 4/2 odn 4/3, nanose se i 2, odn 3 boje i na poleđinu postera, čime se dobija jednako snažan efekat  kako danju tako i noću (kada je prosvetljen). Sito tehnologija omogućava izradu velikih tiraža (100, 300, 500...) u vrhunskom kvalitetu, po vrlo pristupačnim cenama.